Spaarnwoude natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude beheert de recreatiegebieden in de Haarlemmermeer die door de stichting Mainport en Groen aangekocht zijn. Op grond van gesprekken is gekozen voor het gebied Plesmanhoek.
De Plesmanhoek is aangelegd als compensatie voor de uitbreiding van Schiphol. De naam van het gebied verwijst naar de relatie met de luchtvaart. Plesman was een van de grondleggers van de Nederlandse luchtvaartsector.
Het gebied ligt ten noorden van het Haarlemmermeerse bos en is lopend bereikbaar via de Geniedijk en via het parkeerterrein aan de IJweg. Het is ongeveer 35 ha groot, heeft kleurrijke akkers en is ingericht met de bedoeling om historische agrarische gewassen te verbouwen. Hierdoor ervaar je echt het agrarische landschap.
Het beheer wordt uitgevoerd door de agrariërs uit de directe omgeving. In de Plesmanhoek vinden geregeld activiteiten plaats, van wandelen tussen de gewassen tot het meemaken van zaai- en oogstfeesten en van fruit- en bloemen plukken tot schaapjes tellen in de schapenweide. In de toekomst wordt mogelijk een educatief en historische centrum gerealiseerd in de Plesmanhoek.
De Lionsclubs zijn een overeenkomst voor het onderhouden van de bomenaanplant aangegaan voor een termijn van 7 jaar, ingegaan op 1 november 2012 en eindigend op 31 oktober 2019.
De jaren 2012, 2013 en 2014 zijn gebruikt voor de aanplant van hoog- en middelhoge stam fruitbomen en van bessenstruiken. De jaren tot en met 2019 zullen gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van deze boomgaard

Voor een bezoek aan de web-site klik op Spaarnwoude natuur en recreatie